Rzepowo

Kościół w Rzepowie wzniesiony został w 1863 r. w stylu neogotyckim na miejscu wcześniejszych świątyń z XV, XVII w. Prawdopodobnym fundatorem świątyni jest ród Arnimów, właścicieli majątku w Rzepowie od 1796 r. do końca XIX w. (w 1796 r. majątek zakupił August von Arnim). W XX w. Rzepowo często zmieniało właścicieli do czasu parcelacji majątku w 1939 r. na kilkunastu właścicieli. Po II wojnie światowej „ w dniu 10.07.1947 r. kościół w Rzepowie został poświęcony jako filia parafii Rzymskokatolickiej w Czaplinku. Od 2.10.1973 r. należy do parafii w Siemczynie, która do 15.08.1991 r. pozostawała pod administracją Księży Salezjanów. Obecnie pozostaje w administracji Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej.