Żywy Różaniec

Żywy Różaniec to zatwierdzone przez Kościół stowarzyszenie religijne. Każdą Różęjw_zywy_rozaniec_logo_01 tworzy 20 osób, które codziennie odmawiają Różaniec w określonej intencji – jedna osoba odmawia jedną tajemnicę dziennie. W ten sposób każdy pomimo tego, że rozważa tylko jedną tajemnicę, ma zasługę taką samą jakby odmówił cały Różaniec, gdyż róża złożona z 20 osób w istocie odmawia całą modlitwę. Różaniec jest modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Członkinie Żywego Różańca starają się o częstszy udział we Mszy św., intensywniejsze życie sakramentalne i służenie bliźnim w codziennych potrzebach, angażują się też w życie parafii.

Członkowie Żywego Różańca, na mocy specjalnego i wyraźnego indultu Stolicy Apostolskiej z dnia 25 października 1967 roku, osiem razy w roku mogą dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Są to następujące dni:
– (rocznica) przyjęcia do Żywego Różańca,
– Bożego Narodzenia (25 XII),
– Ofiarowania Pańskiego (2 II),
– Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie ( 25 III ),
– Zmartwychwstania Pańskiego,
– Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
– Królowej Różańca Świętego (7 X),
– Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Zmiana tajemnic różańca w pierwszą niedzielę miesiąca.