Krąg Biblijny

Krąg Biblijny jest zaproszeniem do podjęcia rozmów o Biblii, do dzielenia siępismoswiete swoimi wrażeniami, stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Jest to wspólnota doświadczania obecności Boga, pogłębiania wiary i dążenia do jedności. Pismo Święte zawsze pozostanie tym szczególnym zaproszeniem do spotkania z Ojcem, Synem i Duchem Świętym.
Krąg Biblijny to miejsce, gdzie „On – Duch Prawdy” – szczególnie obdarza nas zebranych swoimi łaskami. Analizując Słowo Boże zaczynamy „rosnąć” na Jego podobieństwo.

Chrystus mówi: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam” – zapragnijmy zatem czytać i studiować Pismo Święte, by wiedzieć, gdzie i czego szukać oraz jak prosić.

Zapraszamy! Spotkania odbywają się co drugą środę po Mszy Świętej.

dzielobiblijne