Duszpasterze

 

ks. Bernard Zawada SDB (1945-1957) 

ks. Jan Laśkiewicz SDB (1957-1961) 

ks. Jan Gabiś SDB (1961-1965)

ks. Kazimierz Furdyna SDB (1965-1973)

ks. Jan Woś SDB (?-1973) 

ks. Edward Kołek SDB (1973-1978) 

ks. Bolesław Kujawa SDB (1978-1987)

ks. Krzysztof Łada SDB (1987-1991) 

ks. Stanisław Chojnowski (1991-1997)

ks. Andrzej Matyjaszek (1997-2008) 

ks. Włodzimierz Jankowski (2008-2009)  

ks. Andrzej Naporowski (2009-….)